KUITUMITTALAITTEET

Kuitututka, eli OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), käyttää valon takaisinheijastumista analysoidakseen kuituja. Kuitututkaa käytetään määrittämään ja löytämään kuidun katkoja ja virhekohtia sekä mittaamaan kuituverkon vaimennusta. Tutkalla voidaan myös mitata kuidun liitos- ja hitsauskohtien laadukkuutta. Mahdolliset katkokset ja muut ongelmakohdat pystytään paikantamaan erittäin tarkasti laadukkaan kuitututkan avulla.Videomikroskoopilla voidaan tutkia kaapeliliitoksia ja jatkoksia esim. lian varalta. Videomikroskooppi voidaan yleensä liittää USB-liitännällä tietokoneeseen tai suoraan kuitututkaan. Muita kuitumittalaitteita ovat mm. dispersiomittarit, joilla voidaan mitata dispersion määrä kuidussa.