OSKILLOSKOOPIT JA MITTAPÄÄT

Oskilloskooppi on elektroniikassa ja sähkötekniikassa käytettävä perustyökalu, joka näyttää ja mittaa minkä muotoista sähkö on. Oskilloskoopin kuva kertoo sähkön aaltomuodon, jonka perusteella voidaan kertoa mm., onko laite toimintakuntoinen vai tarvitseeko se viankorjausta.

Oskilloskooppeja on käytössä käytännössä kaikilla, jotka ovat vähänkin tekemisissä sähkön kanssa, kuten esimerkiksi kouluilla, elektroniikkasuunnittelijoilla ja elektroniikkahuollossa.

Oskilloskooppi mittaa jännitearvoa ajan funktiona. Aika- ja jännitearvoa voidaan säätää mitattavan signaalin mukaan. Oskilloskoopin mittapäätä vaihtamalla voidaan mitata pieniä (millivoltti, mV) ja suuria (kilovoltti, kV) jännitteitä sekä virtoja (A). Oskilloskooppi toimii kuten piirturi – mutta nopeammin, ja siksi se on parhaimmillaan nopeiden ilmiöiden tarkastelussa ja vianhaussa. Nykyaikaisessa digitaalioskilloskoopissa voi olla 2, 4, 6 tai 8 kpl analogisia sisääntulokanavia ja kaistaleveydet yltävät useimpiin Gigahertseihin.