KALIBRAATTORIT

Mittalaitteiden kalibroinnin tarve kasvaa jatkuvasti. Eri laatujärjestelmät, monet standardit ja säädökset edellyttävät käytettävien mittalaitteiden olevan kalibroituja. Myös loppukäyttäjät vaativat useasti vastaanottaessaan tuotteita tai palveluita, ja että mittauksissa ja raporteissa olevat mittaukset ovat tehdyt kalibroiduilla laitteilla.

Kalibroitaessa laite, sen kaikkien mittausalueiden ja suureiden tarkkuus tarkistetaan ja verrataan luvattuihin tarkkuuksiin. Hyvälaatuisissa mittalaitteissa valmistaja on julkaissut spesifikaatiot (luvatut tarkkuudet) ja kalibrointiohjeet (mm. kalibrointipisteet)